close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Республіці Польща

   

 • ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Відповідно до ст. 13 та 14 Розпорядження Європейсього Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016р. щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та вільної передачі таких даних, а також скасування директиви 95/46/WE (RODO) інформуємо, що:

   

  1. Адміністратором, в значенні ст. 4 п. 7 RODO, Ваших персональних даних є Міністр Закордонних Справ Польщі, з місцезнаходженням за адресою: алея Я. Х. Шуха, 23, 00-580 Варшава (Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa)

   

  2. Консул Республіки Польща у Львовіі виконує обов’язки адміністратора по відношенню до персональних даних внесених до консульских баз, що знаходяться у нього на розгляді.

   

  3. Міністр закордонних справ визначив Інспектора з Охорони Даних (ІОД), який виконує свої обов’язки щодо обробки персональних даних Міністерством закордонних справ та закордонними консульськими установами.

   

  Контактні дані: IOD

  Адреса: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  4. Доступ до персональних даних мають виключно особи уповноважені Адміністратором.

   

  5. Дані, що знаходяться у консульских базах обробляються згідно положень ст. 6, пп. c., d., e. RODO щодо реалізації консулом РП завдань, визначених законом (зазначені в табличці внизу).

   

  6. Персональні дані підлягають охороні відповідно до положень RODO та не можуть надаватися для загального використання третіми особами, що не мають відповідних повноважень та не надаватимуться для загального використання третіми державами, що не гарантуватимуть, як мінімум, рівнозначної охорони передбаченої положеннями RODO. Персональні дані можуть передаватися третім державам виключно у випадках передбачених польським правом або правом Європейського Союзу, відповідно до ст. 44-46 RODO.

   

  7. Ваші персональні дані можуть надаватись відповідним органам, в тому числі державним органам, відповідно до закону.

   

  8. Надання Вами персональних даних є вимогою закону та необхідним для розгляду справи.

   

  9. Якщо окремі правові акти не передбачають інше, Ви маєте право контролювати обробку даних, передбачену ст. ст. 15–19 RODO, зокрема, право на доступ до своїх даних та їх спростування, видалення або обмеження їх обробки (якщо застосовуватимуться применяются ст. ст. 17 і 18 RODO).

   

  10. Ваші персональні дані не оброблятимуться автоматично, що може вплинути на прийняття рішення та призвести до юридичних наслідків або  істотно на нього вплинути. Дані не підлягатимуть профілюванню.

   

  11. Ви маєте право подати скаргу до контролюйочого органу за адресою:

   

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

   

  Детальна інформація щодо юридичної основи, мети та періоду обробки персональних даних по відношенню до окремих дій, що їх виконує консул РП.

  Print Print Share: